Bedrijfscultuur

Onze cultuur kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van medewerkers en wederzijds respect. In onze cultuur maken we onze kernwaarden waar:

Resultaatgericht

Het functioneren van mensen en processen meten we bij Facilicom af aan concrete criteria. Iedereen krijgt duidelijke doelstellingen en wordt geholpen zijn inspanningen zoveel mogelijk te focussen op het bereiken hiervan. We maken prestaties zoveel mogelijk meetbaar en zichtbaar, zodat medewerkers en klanten ook zelf kunnen toetsen of de doelstellingen worden gehaald. Dit leidt enerzijds tot een effectieve bedrijfsvoering en anderzijds tot transparantie en objectiviteit bij de beoordeling van mensen.

Duurzaam

Duurzaam appelleert aan de langetermijnvisie die Facilicom heeft, aan de continuïteit van de relaties die we aangaan, aan de jarenlange ervaring die we hebben, aan het toekomstgericht denken dat we aanhangen, aan het MVO-beleid van ons bedrijf en, last but not least, aan verantwoordelijkheid nemen voor de wijze waarop we als Facilicom opereren en aanspreekbaar zijn voor hetgeen we doen. Het begrip heeft dus een brede lading.

Samenwerken

Facilicom beschouwt de divisies niet als op zichzelf staande entiteiten, maar hecht eraan dat de bedrijven onderling met elkaar verbonden zijn en zich ook verbonden voelen. De bedrijven hebben een gemeenschappelijk gedachtengoed op het gebied van waarden en normen en op de manier waarop binnen een bedrijf met elkaar wordt samengewerkt. De markten waarin zij opereren liggen doorgaans naast elkaar zodat ook inhoudelijk sprake is van veel mogelijkheden tot kennisoverdracht. Steeds vaker staat ook de relatie met de klant in het teken van langdurige wederzijdse samenwerking. Wij voelen ons daar goed in thuis.

Vernieuwend

Facilicom wil voorop lopen met het introduceren van nieuwe diensten en concepten. We stimuleren medewerkers om de marktontwikkelingen alert te volgen en stellen middelen ter beschikking om nieuwe initiatieven en ideeën verder uit te werken of op te starten. Waar nodig zal Facilicom participeren in joint ventures of andere samenwerkingsverbanden. Als Facilicom nieuwe activiteiten start, krijgen die buiten de structuren van Facilicom de ruimte om zich te ontwikkelen. Op het moment dat zij de pioniersfase door zijn, krijgen zij een definitieve plaats binnen de structuur van de organisatie. Daarnaast werken wij continu aan het vernieuwen van onze werkmethodieken.

Belangrijke thema's binnen Facilicom Group

Facilicom Group zet de laatste jaren in op twee belangrijke thema's namelijk Hostmanship en Klantgerichtheid. Hieronder meer informatie over de thema's.

Klantgerichtheid

Klantgerichtheid betekent voor ons co-creatie, partnership en transparantie, initiatief nemen, willen vernieuwen en innovatie, betrokkenheid, flexibiliteit en maatwerk. Dat begint met naar u te luisteren, weten wat u beweegt helpt ons om onze dienstverlening te optimaliseren. Klantgerichtheid is wat ons betreft een continu proces.

Hostmanship

Facilicom onderscheidt zich al jaren met operational excellence. Met andere woorden maximaliseren we de operationele winst; door enerzijds de kosten zo laag mogelijk te krijgen en anderzijds zoveel mogelijk waarde toe te voegen. Daarnaast vragen klanten tegenwoordig om gastheerschap. Daarom is Facilicom al in 2011 begonnen met het invoeren van hostmanship. 

Facilicom wil de verwachtingen bij u als opdrachtgever en bij uw medewerkers, klanten, bezoekers en gasten voortdurend overtreffen. Wij weten namelijk dat facilitaire dienstverlening een belangrijke bijdrage kan leveren aan de performance en het commerciële succes van uw organisatie. Als uw medewerkers zich welkom voelen, zijn ze tevreden en zullen ze beter presteren. Als uw klanten, bezoekers en gasten regelmatig wow-momenten ervaren, zijn ze loyaler en zullen ze eerder geneigd zijn meer te besteden. Dat vraagt om meer dan alleen vakmanschap, service en gastvrijheid. Dat vraagt om hostmanship.