Facilicom Foundation

Van waarde zijn voor de samenleving is een doel waar we ook onze eigen medewerkers enthousiast voor maken, via de Facilicom Foundation. We stellen hiervoor op jaarbasis geld beschikbaar waarmee we kwetsbare groepen ondersteunen. En, onze medewerkers krijgen de gelegenheid om via de Foundation vrijwilligerswerk te doen. Ook stimuleren we met De Uitdaging teams om zich samen in te zetten voor een buurt.

Met de Facilicom Foundation geven we op een nieuwe manier invulling aan betrokkenheid. In onze nieuwe missie vastgelegd als ‘opstarten en ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan een optimale leefomgeving voor kwetsbare groepen in de maatschappij’. We richten ons speciaal op die groepen mensen in Nederland die in een achterstandssituatie terecht gekomen zijn, en waarvan de leefomgeving onvoldoende inspireert om een volgende stap te zetten.

Meld ook jouw idee aan

Medewerkers van Facilicom Group en ANBI-organisaties kunnen ook zelf projecten aandragen. We bieden financiële steun, maar ook stellen ook onze expertise en ons netwerk beschikbaar. Daarnaast wordt jaarlijks gezocht naar een collectief doel. Per jaar is een bedrag van 400.000 euro beschikbaar. In 2017 zijn de uitgangspunten vastgesteld en is het bestuur van de Facilicom Foundation samengesteld. Sinds 2018 is de Facilicom Foundation actief.

Weet je zelf een inspirerend doel, project of initiatief in je eigen omgeving dat wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Ga naar https://facilicomfoundation.nl/project-aanmelden. We zoeken projecten met een nationaal karakter, zodat medewerkers van Facilicom Group door heel Nederland de kans krijgen om als vrijwilliger hun bijdrage te leveren.