Strategie

Onze missie

De concerndirectie richt zich met succes op het vergroten van de samenhang tussen die verschillende bedrijfsonderdelen. We weten steeds meer profijt te halen uit het delen van kennis, ervaringen en netwerken tussen de divisies. De directieraad, die bestaat uit de concerndirectie en de divisiedirecteuren, functioneert daarin als aanjager van de samenwerking.

Ondanks de verschillen tussen de divisies, is er veel wat ons bindt. De gezamenlijk ontwikkelde ‘why’ van Facilicom Group is daarvan een goed voorbeeld. De ‘why’ van onze organisatie is onze missie: de reden waarom we iedere dag met plezier en gemotiveerd naar ons werk gaan. Het is de reden van het bestaan van ons bedrijf. Na een breed overleg met alle divisies binnen Facilicom Group hebben we gezamenlijk vastgesteld dat onze ultieme missie is ‘Samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen’. Dat geldt voor iedereen en voor elk bedrijfsonderdeel. Het creëert het wij-gevoel dat ons bedrijf succesvol maakt.

Er zijn veel overeenkomsten tussen de divisies waar we van elkaar kunnen leren en met elkaar aan kunnen werken.

Kernwaarden

Om gedrag van ons management te sturen zijn er kernwaarden geformuleerd waar het management zich aan moet committeren. Deze kernwaarden zijn geïncorporeerd binnen ons bedrijf.