Strategie

Ons mission statement

Facilicom Group heeft een mission statement: we willen toonaangevend zijn in dienstverlening. Met betrokken professionals bieden we een steeds breder dienstenpakket aan. Met oog voor detail bieden wij effectieve oplossingen, hebben wij aandacht voor de mens en zijn betrokken bij maatschappij en milieu. We kunnen op ieder terrein een passende oplossing bieden.

Facilicom Group heeft als basisdoelstelling het bieden van continuïteit en toegevoegde waarde aan de stakeholders zoals medewerkers, klanten en aandeelhouders. Daarbij streeft Facilicom Group naar een gemiddelde groei van 5% per jaar, waarbij het aandeel autonome groei moet stijgen ten opzichte van de groei door acquisities.

Beleidsuitgangspunten

In 2016 heeft Facilicom Group zijn strategische koers aangescherpt. Als bedrijf met een krachtige familiebasis hebben we vijf beleidsuitgangspunten geformuleerd. Klantgerichtheid staat hierbij voorop: in alles wat wij doen willen wij de meest klantgerichte facilitaire dienstverlener van Nederland zijn. Dat monitoren we via de Net Promotor Score en onze retentiegraad.

Ten tweede ontwikkelt Facilicom Group integrale klantproposities. Facilicom Group heeft een unieke positie in de markt doordat het klanten alle facilitaire diensten kan aanbieden. Slimme combinaties van diensten zorgen voor meerwaarde voor de klant. Bovendien zijn integrale oplossingen vaak voordeliger. Ten derde gaan we ons zich meer toeleggen op het ontwikkelen van concepten in plaats van op producten. Dit past in de beweging die we maken naar integrale dienstverlening.

Daarnaast willen we systemen voor de klant laten werken. Dat is ons vierde uitgangspunt. Met een sterke focus op digitalisering en data zetten we in op innovatie en het vernieuwen van onze diensten. Zo lopen we in de beveiligingssector voorop in de ontwikkeling waarin mensbeveiliging steeds meer plaatsmaakt voor digitale oplossingen. Ook onze schoonmaakdiensten worden steeds efficiënter door gebruik te maken van de slimme technieken in machines. Op sociaal gebied investeren we in zorg op afstand. Daarnaast verbeteren we onze eigen ict-infrastructuur om klanten beter en sneller te kunnen bedienen.

Ten slotte hebben we vier speerpunten benoemd, namelijk verbinden, verdiepen, verbreden en vernieuwen van onze dienstverlening. Verbinding, omdat we samen willen optrekken met onze interne en externe stakeholders. Verdieping, omdat we onze kennis als (facilitair) dienstverlener willen blijven ontwikkelen. En verbreding, omdat we inspelen op groeiende marktbehoeften in onze branches en zodoende nieuwe diensten ontwikkelen. Door de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van zorg en welzijn, wordt vooral in deze segmenten het portfolio van Facilicom Group verbreed.

Met onze bedrijfsstrategie streven we naar een optimaal effect van onze dienstverlening voor onze klanten, rekening houdend met risico’s, kansen en ontwikkelingenOns bedrijfsmodel laat zien hoe onze strategie zorgt voor toegevoegde waarde voor de klant.

Kernwaarden

Om gedrag van ons management te sturen zijn er kernwaarden geformuleerd waar het management zich aan moet committeren. Deze kernwaarden zijn geïncorporeerd binnen ons bedrijf.