Persbericht: Consortium NACH ontvangt voorlopige gunning rechtbank Amsterdam

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het voornemen om consortium NACH (New Amsterdam Court House) aan te wijzen als geselecteerde inschrijver voor het pps project rechtbank Amsterdam. Het DBFMO-project heeft betrekking op het ontwerp, de bouw, financiering en exploitatie voor een periode 30 jaar. De definitieve gunning van het project is voorzien op 10 mei 2016.
 
Download hier het volledige persbericht