Persbericht: Facilicom en Albron onderzoeken partnership

Namens Geert van de Laar (CEO Facilicom) en Teun Verheij (Algemeen directeur Albron) berichten wij de pers als volgt. Facilicom en Albron zijn al enige tijd met elkaar in gesprek om de mogelijkheden van een partnership te onderzoeken. Het doel is om gezamenlijk een sterkere marktpropositie neer te kunnen zetten, met wederzijdse voordelen voor beide ondernemingen. Onderzocht wordt een constructie waarbij Prorest zal worden ondergebracht bij Albron en waar Albron op haar beurt als zelfstandig Foodservice bedrijf onder de paraplu van Facilicom gaat functioneren. In deze opzet zullen uiteindelijk de aandelen van Albron voor 51% door Facilicom Services Group worden gehouden en voor 49% door Stichting Albron. Momenteel wordt deze constructie, waar in enkele jaren naar toe moet worden gegroeid, door het management van beide bedrijven uitgewerkt. Rond eind september zal naar verwachting meer informatie naar buiten worden gebracht.

Download hier het volledige persbericht