Persbericht: Facilicom geselecteerd voor dialoogfase PPS Rijkskantoor de Knoop

Facilicom Services Group is samen met Strukton één van de drie partijen die door Rijksgebouwendienst is geselecteerd om deel te nemen aan de dialoogfase van het project PPS Rijkskantoor de Knoop te Utrecht. De Knoopkazerne aan de Croeselaan te Utrecht moet verworden tot een modern Rijkskantoor waar vanaf 2017 verschillende rijksdiensten hun intrek nemen. Er komen in het gebouw werkplekken, gastwerkplekken en een vergadercentrum voor alle rijksambtenaren. 

Download hier het volledige persbericht