Persbericht: Facilicom trots op gunning PPS Bezuidenhoutseweg 30

 

De Rijksgebouwendienst heeft als aanbestedende dienst bekend gemaakt dat Facilicom als winnaar het renovatieproject PPS Bezuidenhoutseweg 30 (B30) in Den Haag gegund heeft gekregen. In het Rijksmonument worden in 2016 Het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) gehuisvest. Het is na het Belastingkantoor Doetinchem voor de tweede keer in Nederland dat een publiek-privaat samenwerkingsproject aan één bedrijf, Facilicom, wordt gegund. De duur van het geïntegreerde DBFMO contract is vanaf ingebruikname 30 jaar.

Download het volledige persbericht