Persbericht: Geert van de Laar nieuwe CEO Facilicom Services Group

Per 1 juli 2016 wordt de huidige concerndirecteur Geert van de Laar (56) benoemd tot Chief Executive Officer van facilitair dienstverlener Facilicom Services Group. Hans Gennissen, die momenteel als CEO tevens voorzitter is van het algemeen bestuur van Facilicom, blijft aan als bestuursvoorzitter.

De aanstelling van Geert van de Laar als CEO past in de al ingeslagen weg waarin de structuur van Facilicom verder wordt geprofessionaliseerd en de voorwaarden worden geschapen om het bedrijf in familiehanden te houden, zonder dat het dagelijkse bestuur van de onderneming door de familie zelf moet worden gevoerd. Met de 'one tier board structuur' die in 2015 is ingevoerd, is de betrokkenheid van de non-executive bestuurders en van de aandeelhouders ook voor de langere termijn geborgd.

Download hier het volledige persbericht