Persbericht: Incluzio maakt kennis met vrijwilligers in Leiderdorp!

Afgelopen week heeft Incluzio Leiderdorp kennisgemaakt met Leiderdorpse vrijwilligers. Vanaf 1 januari 2019 neemt Incluzio namelijk de taken en verantwoordelijkheden over van een aantal welzijnsorganisaties die veel met vrijwilligers werken, waaronder Pluspunt. Incluzio wil graag een plek blijven bieden aan alle vrijwilligers omdat juist zij vaak van grote betekenis zijn voor andere inwoners. De bijeenkomsten waren met name bedoeld als kennismaking met Incluzio; om vragen te stellen en van gedachte te wisselen over 2019.

Download hier het volledige persbericht