PPS | Publiek-Private Samenwerking

Facilicom is gespecialiseerd in Publiek-Private Samenwerking (PPS). Dit is een samenwerkingsvorm tussen de overheid en één of meer private ondernemingen. Hierbij opereren overheid (opdrachtgever) en Facilicom (als opdrachtnemer) als volwaardige partners. De opdrachtgever behoudt de regie en Facilicom krijgt de verantwoordelijkheden en de vrijheid om creatieve oplossingen te bedenken. Dit brengt kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en innovatieve oplossingen met zich mee.

DBFMO als meest gangbare vorm van PPS

Een voorbeeld van PPS is het zogenoemde DBFMO-contract (Design, Build, Finance, Maintain & Operate). Facilicom biedt deze functies als één integraal pakket aan. Zowel vanuit een adviesrol om het ontwerp te optimaliseren, als vanuit een integrale realisatie- en exploitatierol. Doordat wij slimme en doordachte keuzes voor exploitatie en onderhoud al in de ontwerpfase maken, verlaagt de Total Cost of Ownership en optimaliseert de kwaliteit over de volledige contractperiode (die overigens vaak 25 - 30 jaar duurt). Dit doen wij samen met de eigen Facilicom-bedrijven of met externe partners in consortiumverband. Hoewel DBFMO veelal in de vorm van een Publiek Private Samenwerking wordt gerealiseerd is Privaat - Privaat ook mogelijk. Facilicom heeft alle disciplines in huis om ook als 'single party' deel te kunnen nemen aan deze trajecten.

Hoe werkt DBFM(O)?

*Infographic gepubliceerd op rijksoverheid.nl

De voordelen van PPS

  • Maximale integratie van disciplines
  • Besparing op kosten
  • Betere kwaliteit over de volledige contractperiode

Gegunde PPS-projecten

Professionals in PPS

Facilicom is sponsor van en levert een actieve bijdrage in het Platform Professionals in PPS. Het Platform Professionals in PPS is de eerste Publiek Private Samenwerking over samenwerken in de bouw -en infra wereld dat zich volledig richt op het samenwerken in PPS-projecten. Bovendien is Facilicom sponsor van PPS-Netwerk Nederland en heeft zich ten doel gesteld (semi-)publieke partijen met concrete raad en daad bij te staan bij de afweging van wijzen waarop investeringen het best gerealiseerd kunnen worden.