201520jul

Relatiemagazine Facilitair! beschikbaar

201520jul

facilitair editie 8

De nieuwe editie van Facilitair! is dit weekend op de mat gevallen. In deze uitgave ondermeer aandacht voor het innovatieve model voor de inrichting van de Veiligheidsregio, de uniforme dienstverlening van hoog niveau in de hele EMEA en de integrale dienstverlening voor het CBS. Facilitair! verschijnt twee keer per jaar en wordt verspreid onder 14.000 relaties van Facilicom en zijn divisies. Artikelen uit deze en voorgaande edities van Facilitair! kunt u lezen op www.facilitaironline.nl.