Social return on investment (SROI)

We dragen op allerlei manieren bij aan de mogelijkheden voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Facilicom Group streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de samenleving.

Omdat de aard van de operationele werkzaamheden van Facilicom Group goede kansen biedt aan mensen met een social return indicatie, bijvoorbeeld wajongeren of ww'ers, bieden we stages, werkervaringsplekken en concrete vacatures. We pakken dit serieus aan en streven naar een percentage van 5% social return on investment (SROI).

Advies vanuit ons kenniscentrum

Steeds meer van onze opdrachtgevers werken aan een arbeidsmarkt waarin er voor iedereen kansen zijn. Via de sociale onderneming Buitengewoon willen we ook hen ondersteunen. Buitengewoon is dé plek waar we kennis en ervaringen bij elkaar brengen. Daar kunnen onze partners en opdrachtgevers een beroep op doen, bijvoorbeeld voor advies hoe je bij (het uitvragen van) een tender aan social return een volwaardige plek geeft.