201317apr

Survey maatschappelijke invloed Human Capital

201317apr

Het kabinet wil dat iedereen als volwaardig burger mee doen aan onze samenleving. In het licht van die huidige maatschappelijke ontwikkelingen geeft dit ook de nodige vraagstukken op het gebied van Human Capital. Gom ZorgSupport onderzoekt momenteel in hoeverre het Human Capital van de facilitaire dienst in de zorg wordt beïnvloed door deze ontwikkelingen en op welke wijze de facilitaire dienst hierop haar invloed uitoefent; nu en in de toekomst.

Bent u een facilitair en/of HRM professional, werkzaam in de zorg en wilt u de uitkomsten van dit onderzoek ontvangen? Doe dan ook mee aan het onderzoek. Als deelnemer krijgt u de onderzoeksresultaten, zodra deze bekend zijn, direct toegestuurd. Ook ontvangt u een uitnodiging voor de workshop waarin wij de uitkomsten nader toelichten en u met andere professionals over dit onderwerp van gedachten kunt wisselen.