Waar vind ik informatie over het beleid van Facilicom?

In 2016 heeft Facilicom Group zijn strategische koers aangescherpt. Als bedrijf met een krachtige familiebasis hebben we vier beleidsuitgangspunten geformuleerd.

Op de pagina Missie leest u onze 'mission statement' en de 'beleiduitgangspunten'.