Wat is de klantbordgroep van Facilicom?

De klankbordgroep bestaat uit zo'n twintig belangrijke relaties van Facilicom. Tweemaal per jaar komt de klankbordgroep samen om gedachten uit te wisselen over actuele facilitaire thema's. Op die manier kan Facilicom in open dialoog haar vise spiegelen aan die van een aantal professionals uit de markt en kunnen de deelnemers collega's uit het facilitaire vakgebied ontmoeten.