Wat is de samenstelling van het algemeen bestuur van Facilicom Group?

Facilicom Group is een zelfstandige familieonderneming zonder externe vermogensverschaffers, bestuurd door het Algemeen Bestuur. Hierin zijn onze aandeelhouders vertegenwoordigd. Van de zeven leden zijn vier leden niet-uitvoerend (non-executive) en drie leden uitvoerend (executive). Hans Gennissen is voorzitter Algemeen Bestuur.

Op de pagina 'Algemeen bestuur'  stellen we de bestuurders van Facilicom Group kort voor.