Wat is de Facilicom Foundation?

Met de Facilicom Foundation geven we op een nieuwe manier invulling aan betrokkenheid. We richten ons speciaal op die groepen mensen in Nederland die in een achterstandssituatie terecht gekomen zijn, en waarvan de leefomgeving onvoldoende inspireert om een volgende stap te zetten.