Wonen, inclusiviteit en leefbaarheid

Wonen, Inclusiviteit en Leefbaarheid. Dat biedt het WIL-concept. WIL is ontwikkeld door Facilicom Solutions, zorgdivisie Incluzio en samenwerkingspartner Radar en was in eerste instantie gericht op statushouders. Nu de vluchtelingenstroom is afgenomen wordt het doorontwikkeld tot WIL 2.0. Want het concept is ook ideaal om bijvoorbeeld GGZ-patiënten, tienermoeders en kwetsbare ouderen te helpen (weer) een eigen plek in de maatschappij te verwerven.

Lees het volledige artikel op Facilitaironline.nl