201326mrt

ZorgPanel over Human Capital

201326mrt

Vijf jaar geleden is Gom ZorgSupport gestart met het ZorgPanel. Een initiatief voor én door zorginstellingen met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van het facilitair management binnen de zorgsector. Inmiddels zijn er diverse onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd en workshops gehouden. Het ZorgPanel onderzoek dat in april start, gaat over het thema 'Human Capital'. In dit geval doelen wij hiermee op het facilitair personeel binnen zorginstellingen en de (economische) waarde van hun kennis en vakmanschap. 

Waarom een onderzoek over Human Capital?
Het kabinet wil dat alle mensen als volwaardige burgers mee kunnen doen aan onze samenleving. In het licht van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen geeft dit de nodige vraagstukken op het gebied van Human Capital. Een greep uit die ontwikkelingen:

  • Een krimpende, vergrijzende én ontgroenende beroepsbevolking.
  • Een toenemende complexiteit van de beschikbare banen (ook bij de lager geschoolden).
  • Veranderingen in het sociale stelsel.
  • Een deel van de (financiële) risico's naar de werkgever: betalen voor instroom in uitkeringen, boetes bij achterblijvende inzet van doelgroepen met een beperking of afstand voor de arbeidsmarkt.
  • Een overheid die werkgevers stimuleert om medewerkers breder inzetbaar en mobiel te houden.

Een tijd van toenemende risico's als het gaat om het Human Capital in organisaties. Of zijn het juist kansen? Risico's ontstaan wanneer wij afwachten en ons laten overvallen door ontwikkelingen; kansen wanneer wij goed voorbereid, creatief en oplossingsgericht zoeken naar mogelijkheden om de verwachte toekomst het hoofd te bieden. In aankomend onderzoek exploreert Gom ZorgSupport in hoeverre het Human Capital van de facilitaire dienst in de zorg wordt beïnvloed door deze ontwikkelingen en op welke wijze de facilitaire dienst hierop haar invloed uitoefent; nu en in de toekomst. 

Benieuwd naar de uitkomsten? 
Bent u een facilitair en/of HRM professional, werkzaam in de zorg en wilt u de uitkomsten van dit ZorgPanel onderzoek ontvangen? Doe dan ook mee aan het onderzoek. Meld u aan door een e-mail met uw naam, de naam van uw instelling en uw e-mailadres te sturen naar zorgpanel@gom.nl. Als deelnemer krijgt u de onderzoeksresultaten, zodra deze bekend zijn, direct toegestuurd. Ook ontvangt u een uitnodiging voor de workshop waarin wij de uitkomsten nader toelichten en u met andere professionals over dit onderwerp van gedachten kunt wisselen.